อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม” เสนอขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น-คาดเข้าเทรด mai ปีนี้

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม หรือ ITNS ผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบครบวงจร จ่อขายหุ้น IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น และมีหุ้น Greenshoe อีก 10 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้ ระดมทุนรองรับการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ITNS ขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมแกร่งธุรกิจ


นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ ITNS เป็นที่เรียบร้อย

โดย ITNS ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ITNS ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 ประเภทดังนี้ (1) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (2) ธุรกิจให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ (3) ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562-2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมมูลค่าเท่ากับ 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาท ตามลำดับ ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการติดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 72.64-77.74 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.44-24.91 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.30-8.01 ของรายได้รวม

ในปี 2562-2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 21.25 ล้านบาท 28.83 ล้านบาท 32.59 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.52 ร้อยละ 7.68 ร้อยละ 8.78 และร้อยละ 12.63 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนและต้นทุนในการจัดจำหน่ายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (ITNS) เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงการในอนาคต รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ ITNS อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ด้วยสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับประเทศ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงต่อไป” นายสมชาย กล่าวในที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

หนังการ์ตูนดราก้อนบอลซูเปอร์ ซูเปอร์ฮีโร่

หนัง Dragon Ball Super Super Hero หรือชื่อไทยว่า ด […]

You May Like